Fonde

Impact Challenge for Women and Girls 2021

About the Organization: Google LLC is an American multinational technology company that specializes in Internet-related services and products, which include…

Read More »

Thirrje për aplikim për përkrahje në fushën e bujqësisë

Drejtoria e Bujqësisë THIRRJE PËR APLIKIM 1. Përkrahje në blegtori – makina mjelëse Ftohen të gjithë fermerët e komunës së…

Read More »

U.S. Speaker Program for Kosovo

Document Type: Grants NoticeFunding Opportunity Number: PAS-PRISTINA-FY21-03Funding Opportunity Title: U.S. Speaker Program for KosovoOpportunity Category: DiscretionaryFunding Instrument Type: Grant Category…

Read More »

Democracy Commission Small Grants – Kastori

Document Type: Grants NoticeFunding Opportunity Number: PAS-PRISTINA-FY21-02Funding Opportunity Title: Democracy Commission Small GrantsOpportunity Category: DiscretionaryFunding Instrument Type: Grant Category Explanation:…

Read More »

Skema e Granteve (Lot 1 Start-up dhe Lot 1 biznes ekzistues)

Skema e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“ PZHRB 2021 (Lot 1 Start-up dhe Lot 1 biznes ekzistues) MZHR…

Read More »
Back to top button