Bursa

KONKURS – Zyra Kryeministrit – Programi i praktikës në institucionet e nivelit qendror dhe lokal

Zyra e Kryeministrit / Zyra për Çështje të Komuniteteve (ZKM / ZÇK), në bashkëpunim me Ambasadën e Norvegjisë, shpall konkurs…

Read More »

Fulbright Foreign Student Program (Master’s Degree)

The Fulbright Foreign Student Program in the United States (Master’s Degree) Competition for the 2022-2023 Academic Year Is Now Open…

Read More »

Bursa Ballkanike në Gazetari – 2021

Programi për Bursa i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN), po fillon edhe këtë vit. Pas 15 vitesh mbështetje për…

Read More »

Akebono Scholarship – Japan – Kastori

Fondacioni Akebono ofron bursa për të interesuarit që jetojnë në Europën Qendrore dhe Lindore dhe dëshirojnë të studiojnë në Japoni.…

Read More »

The Fulbright Specialist Program – Kastori

The Fulbright Specialist Program in Kosovo is open for Kosovo host institutions to submit project ideas for qualified U.S. scholars…

Read More »
Back to top button